Klaudija Ostojic

Kontakt

Finansijski direktor

Adresa:
Sivac Srbija 25223

Telefon: 025/711-511

Faks: 025/711-511

Broj mobilnog telefona: 065/8713/313