Vukosav Ostojic

Kontakt

Slika kontakta

Generalni direktor

Adresa:
Sivac Srbija

Telefon: 025/711-511

Faks: 025/711-511

Broj mobilnog telefona: 065/8713/513